Dinegra

O projekcie

Dinegra Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Dinegra – e-usługa wspierająca kierowcę oraz wpływające na jego zachowanie na drodze.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Produktem cyfrowym wytworzonym w wyniku realizacji projektu będzie aplikacja dla kierowców Dinegra, za pomocą której świadczona będzie innowacyjna e-usługa: Dinegra, czyli dynamiczny i spersonalizowany dostęp do narzędzia wspierającego kierowcę oraz wpływającego na jego zachowanie na drodze.

O unikalności pomysłu decydują następujące funkcjonalności:

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 1.09.2013.-31.12.2014. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem: office@dinegra.com. Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO